• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi lớn của cuộc đời
  "Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng." (TKiều)
  Đồng nghĩa: bãi bể nương dâu, dâu bể, tang hải, tang thương, thương hải tang điền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X