• Danh từ

    bọ thân dẹp, sống kí sinh trên mình một số loài thú như mèo, chuột, chó, nhảy giỏi, đốt đau và có thể truyền bệnh cho người.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X