• Động từ

  để, cho vào nơi nào đó nhằm mục đích nhất định
  bỏ sách vào cặp
  tay bỏ túi quần
  như muối bỏ biển (không có tác dụng gì)
  đưa ra để dùng vào việc gì
  bỏ vốn kinh doanh
  bỏ sức ra làm
  bỏ ra hẳn một buổi để nghỉ ngơi
  để vào tình trạng, trạng thái không hay nào đó
  đất bỏ hoang
  bỏ quên quyển sách
  "Yêu nhau chẳng lấy được nhau, Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già." (Cdao)
  để cho rời khỏi ra, không cầm hoặc không mang trên người nữa, nhằm một mục đích nhất định
  bỏ súng quy hàng
  bỏ mũ ra chào
  bỏ dép đi chân không
  làm cho rơi xuống, buông xuống nhằm mục đích nhất định
  thuyền bỏ neo
  máy bay bỏ bom
  bỏ màn đi ngủ
  rời khỏi, để cho tách ra hẳn, không còn có quan hệ gì nữa đối với mình
  bỏ nhà ra đi
  sợ quá bỏ chạy
  không giữ lại, coi là không có giá trị, không có tác dụng
  gạch bỏ đi một chữ
  xoá bỏ tệ nạn xã hội
  chọn xem cái nào được thì lấy, không thì bỏ
  Đồng nghĩa: vứt
  thôi không tiếp tục nữa
  bỏ học
  bỏ thuốc lá
  khó quá đành bỏ dở
  không quan tâm đến nữa, coi là không còn có quan hệ với nhau nữa
  không bỏ bạn bè khi hoạn nạn
  "Gió đưa bụi chuối sau hè, Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X