• (Từ cũ, Khẩu ngữ) tổ hợp từ dùng ở nông thôn thời trước để chỉ những người thường dân không có chức sắc, danh vọng gì
    hạng bố cu mẹ đĩ
    "Nó chỉ là con nhà bố cu mẹ đĩ thôi mà cũng không đến nỗi khốn nạn đến thế bao giờ." (VTrPhụng; 3)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X