• Động từ

  bốc và dỡ (hàng hoá) để chuyển ra khỏi một nơi nào đó (nói khái quát)
  bốc dỡ hàng
  Đồng nghĩa: xếp dỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X