• Động từ

  (Từ cũ) tiêu tiền của hết sức hoang phí
  có tính bốc rời
  "Thúc Sinh quen thói bốc rời, Trăm nghìn đổ một trận cười như không!" (TKiều)
  Đồng nghĩa: bốc giời, bốc trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X