• Danh từ

  (Văn chương) tất cả mọi nơi trên thế giới, toàn thế giới
  đi khắp bốn biển
  anh em bốn biển một nhà
  Đồng nghĩa: bốn bể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X