• Danh từ

  nơi đóng quân nhỏ hoặc trạm canh gác của binh lính, cảnh sát dưới chế độ thực dân
  bốt cảnh sát
  bốt gác
  giặc đóng bốt trong làng
  Đồng nghĩa: bóp, bót

  Danh từ

  giày cổ cao đến gần đầu gối
  chân đi đôi bốt trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X