• Danh từ

    cơ quan lãnh đạo cao nhất của một số chính đảng, do ban chấp hành trung ương cử ra
    uỷ viên bộ chính trị

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X