• Danh từ

  (Từ cũ) người trực tiếp dưới quyền, giúp việc cho một người có thế lực
  bộ hạ thân tín
  dung túng cho bọn bộ hạ làm càn
  Đồng nghĩa: thuộc hạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X