• Danh từ

  từ dùng để chỉ từng đơn vị vật hình tấm, trên bề mặt có tranh ảnh, chữ viết
  bức thư
  đánh một bức điện
  bức tranh
  vẽ một bức chân dung
  từ dùng để chỉ từng đơn vị vật có bề mặt thường là hình chữ nhật, dùng để che chắn
  bức tường
  bức vách
  bức bình phong
  Đồng nghĩa: tấm

  Động từ

  làm cho bị dồn vào thế bắt buộc phải làm điều hoàn toàn trái với ý muốn
  bức địch ra hàng
  Đồng nghĩa: buộc, ép

  Tính từ

  nóng ngột ngạt, rất khó chịu
  trời bức quá!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X