• Danh từ

  nông cụ dùng sức kéo để làm nhỏ, làm nhuyễn đất, san phẳng ruộng hoặc làm sạch cỏ
  kéo bừa
  vác bừa ra đồng

  Động từ

  làm nhỏ, làm nhuyễn đất, san phẳng ruộng hoặc làm sạch cỏ bằng cái bừa
  bừa cho chết cỏ

  Tính từ

  không có trật tự, không kể gì trật tự
  giấy má vứt bừa ra nhà
  nhà cửa để bừa, không chịu dọn
  Đồng nghĩa: bừa bãi
  Trái nghĩa: gọn
  liều, không kể gì hậu quả, đúng sai, chỉ cốt làm cho xong
  tự ý làm bừa
  không biết nhưng cứ nói bừa
  Đồng nghĩa: đại, phứa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X