• Danh từ

  số lượng chỉ ít thôi, chừng độ ba hoặc bốn gì đó
  từ đây đến đó cũng phải ba bốn ngày
  "Bấy chầy dãi nguyệt, dầu hoa, Mười phần xuân có gầy ba bốn phần." (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X