• Danh từ

    khoảng thời gian từ sau khi trời tối cho đến trước khi trời sáng; phân biệt với ban ngày.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X