• Động từ

    (Kiểu cách) thưởng công người dưới.
    Đồng nghĩa: tặng thưởng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X