• Động từ

    đi đây đi đó, tham gia công việc này, công việc nọ theo ý thích, không chịu ở yên một chỗ
    tính thích bay nhảy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X