• Động từ

  ghi và kí xác nhận đã nhận tiền hoặc vật gì
  giấy biên nhận
  kí biên nhận vào sổ bàn giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X