• chuyển sang, thay đổi sang trạng thái khác trước
  vạn vật biến chuyển
  những biến chuyển của tình hình thế giới
  Đồng nghĩa: biến đổi, chuyển biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X