• Danh từ

  hình vẽ biểu diễn một khái niệm, quy luật hay quan hệ nào đó
  vẽ biểu đồ
  biểu đồ phát triển dân số
  Đồng nghĩa: giản đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X