• Động từ

  diễn (các loại hình nghệ thuật hay võ thuật) cho công chúng thưởng thức
  biểu diễn văn nghệ
  biểu diễn một điệu múa
  biểu diễn vài đường quyền
  Đồng nghĩa: trình diễn
  diễn tả bằng công thức hoặc hình vẽ
  đường biểu diễn một hàm số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X