• Động từ

  (hội nghị) tỏ ý kiến quyết định (tán thành hay không tán thành, đồng ý hay không đồng ý) về một vấn đề đã qua thảo luận (bằng cách bỏ phiếu hoặc giơ tay)
  đại hội biểu quyết tán thành với đa số tuyệt đối
  (đại biểu dự hội nghị) tham gia biểu quyết
  đại biểu dự thính không có quyền biểu quyết

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) ý kiến biểu quyết (của hội nghị) bằng giơ tay
  lấy biểu quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X