• Tính từ

  không để lại dấu vết hoặc tin tức gì cả
  biệt tin nhau
  giấu biệt đi
  "Nhưng rồi người khách tình quân ấy, Đi biệt không về với núi sông." (NgBính; 5)
  Đồng nghĩa: bặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X