• Danh từ

    lính (nói khái quát).
    Đồng nghĩa: lính tráng, quân lính

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X