• Danh từ

  khoảng thời gian trong ngày chia theo trình tự tự nhiên, dựa vào tính chất của ánh sáng hoặc theo thì giờ lao động và nghỉ ngơi
  buổi sáng
  làm được nửa buổi đã về
  khoảng thời gian nhất định mà sự việc nói tới xảy ra
  thân nhau từ buổi đầu gặp gỡ
  nhớ buổi ra đi
  vận nước gặp buổi suy vi
  Đồng nghĩa: hồi, lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X