• Tính từ

    (Khẩu ngữ) rất gầy và khẳng khiu, trông thiếu sức sống
    người cà khẳng cà khiu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X