• Động từ

  làm cho một vật nhỏ mắc chặt vào một bộ phận nào đó
  cửa đóng then cài
  tóc cài hoa
  cài lại khuy áo
  xe cài số lùi
  Đồng nghĩa: gài
  bí mật sắp đặt, bố trí xen vào
  thợ săn cài bẫy
  cài người vào hàng ngũ đối phương
  (Khẩu ngữ) cài đặt (nói tắt)
  cài phần mềm nhận dạng chữ Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X