• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) trời đất, vũ trụ
  "Cán cân tạo hoá rơi đâu mất, Miệng túi càn khôn khép lại rồi." (HXHương; 21)
  Đồng nghĩa: kiền khôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X