• ví tình trạng coi nhau ai cũng như ai, không còn phân biệt trên dưới (hàm ý phê phán).
    Đồng nghĩa: cá mè một lứa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X