• Danh từ

    cá nước ngọt sống thành đàn, cùng họ với cá chép, cỡ nhỏ, thân dẹp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X