• Danh từ

    cá biển cùng họ với cá trích, bụng tròn, thường dùng làm mắm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X