• Danh từ

    cá nước ngọt thân dẹp, mỏng, đầu nhỏ, vảy rất nhỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X