• Danh từ

  từng sinh vật riêng lẻ, phân biệt với loài hoặc chủng loại
  khu bảo tồn hiện có khoảng hai trăm cá thể các loài thú quý hiếm

  Tính từ

  riêng lẻ từng người, không phải tập thể
  làm ăn cá thể
  thành phần kinh tế cá thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X