• Danh từ

  cuộc biến đổi xã hội - chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ
  cách mạng tháng Tám năm 1945
  Đồng nghĩa: cách mệnh
  cuộc đấu tranh nhằm thực hiện một cuộc cách mạng xã hội
  làm cách mạng
  tham gia cách mạng
  Đồng nghĩa: cách mệnh
  quá trình thay đổi lớn và căn bản theo hướng tiến bộ trong một lĩnh vực nào đó
  cách mạng tư tưởng và văn hoá
  cuộc cách mạng kĩ thuật
  Đồng nghĩa: cách mệnh
  (viết hoa) cách mạng tháng Tám (nói tắt)
  thời trước Cách mạng
  Đồng nghĩa: cách mệnh

  Tính từ

  thuộc về cách mạng, có tính chất cách mạng
  chính quyền cách mạng
  nền văn học cách mạng
  Đồng nghĩa: cách mệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X