• (Văn chương) (người sống với người chết) xa cách nhau, hoàn toàn không có sợi dây liên lạc nào
    "Dạ đài cách mặt khuất lời, Tưới xin giọt lệ cho người thác oan." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X