• Tính từ

    (Khẩu ngữ) như cách rách (nhưng ý mức độ nhiều hơn)
    suốt ngày cứ bám theo cách ra cách rách

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X