• Danh từ

  (Từ cũ) mẹ
  con dại cái mang (tng)
  (Khẩu ngữ) từ dùng để gọi người con gái ngang hàng hoặc hàng dưới một cách thân mật
  cái Lan có nhà không hả bác?
  giống để gây ra một số chất chua
  cái mẻ
  cái giấm
  vai chủ một ván bài, một đám bạc hay một bát họ
  nhà cái
  làm cái
  phần chất đặc, thường là phần chính trong món ăn có nước
  khôn ăn cái, dại ăn nước (tng)

  Tính từ

  (động vật) thuộc về giống có thể đẻ con hoặc đẻ trứng
  chó cái
  sư tử cái
  (hoa) không có nhị đực, chỉ có nhị cái, hoặc cây chỉ có hoa như thế
  hoa mướp cái
  đu đủ cái
  thuộc loại to, thường là chính so với những cái khác, loại phụ hoặc nhỏ hơn
  cột cái
  rễ cái
  ngón tay cái
  sông cái
  đường cái

  Danh từ

  từ dùng để chỉ cá thể sự vật, sự việc với nghĩa rất khái quát
  đủ cả, không thiếu cái gì
  lo cái ăn cái mặc
  phân biệt cái hay cái dở
  trong cái rủi có cái may
  từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ thuộc loại vật vô sinh
  cái bàn này cao
  cái áo hoa
  hai cái nhà mới
  (Từ cũ) từ dùng để chỉ từng cá thể động vật thuộc một số loại, thường là nhỏ bé hoặc đã được nhân cách hoá
  con ong, cái kiến
  từ dùng để chỉ từng đơn vị riêng lẻ động tác hoặc quá trình ngắn
  ngã một cái rất đau
  nghỉ tay cái đã
  loáng một cái đã biến mất

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về sắc thái xác định của sự vật mà người nói muốn nêu nổi bật với tính chất, tính cách nào đó
  cái cây bưởi ấy rất sai quả
  cái ngày đáng ghi nhớ ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X