• Danh từ

  võng mắc vào đòn, có mui che, thời trước dùng để khiêng người
  phu khiêng cáng
  dụng cụ có hai đòn để khiêng người ốm hoặc người bị thương
  chiếc cáng cứu thương
  Đồng nghĩa: băng ca

  Động từ

  khiêng đi bằng cáng
  phu trạm cáng người qua núi
  cáng thương binh về tuyến sau

  Động từ

  (Khẩu ngữ) cáng đáng (nói tắt)
  nhà ít người nên phải cáng hết mọi việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X