• Động từ

  nhận lấy và làm phần công việc (thường khó khăn), coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình
  cáng đáng mọi việc trong nhà
  việc này, tôi không cáng đáng nổi
  Đồng nghĩa: đảm nhận, đảm nhiệm, gánh vác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X