• Danh từ

    côn trùng có đôi cánh trước nửa cứng, nửa mềm, như bọ xít, cà cuống, v.v..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X