• Tính từ

    (Khẩu ngữ) có nhiều mánh khoé tinh khôn, lọc lõi và xảo quyệt
    hắn là một tay cáo già

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X