• Động từ

  (Trang trọng) chào ra về
  đứng dậy cáo từ ra về
  xin cáo từ
  Đồng nghĩa: cáo biệt, cáo lui, cáo thoái, kiếu từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X