• Động từ

    (Từ cũ, Ít dùng) như cáo lui
    mọi việc đã xong, tôi xin cáo thoái về trước

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X