• Tính từ

    (Từ cũ) lành hoặc dữ, theo mê tín
    "Lão bà khi ấy luận bàn, Xin xem đôi tuổi cho toàn cát hung." (PCCH)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X