• Danh từ

    đá trầm tích do các hạt cát gắn kết với nhau, thường có màu sáng, xám, lục đỏ, v.v..
    Đồng nghĩa: sa thạch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X