• Danh từ

  chất bụi bẩn bám vào da hoặc chất cặn bẩn bám vào vật
  cáu bám ở cổ
  cáu nước chè trong chén
  Đồng nghĩa: ghét

  Tính từ

  bẩn do có cáu bám vào
  chân tay cáu ghét
  cái nắp ấm cáu đen
  bực tức đến mức dễ nổi nóng và sẵn sàng có những phản ứng mạnh mẽ bằng lời nói hoặc hành động thiếu suy nghĩ
  hơi một tí là nổi cáu
  nghe nó nói mà phát cáu
  Đồng nghĩa: bẳn, gắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X