• Danh từ

    cua sống ở nước lợ, có một càng rất lớn, chân có lông, thường dùng làm mắm
    đời cua cua máy, đời cáy cáy đào (tng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X