• nín lặng hoàn toàn, không nói năng gì
    ngồi câm miệng hến, không dám nói câu nào
    Đồng nghĩa: câm như hến

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X