• Danh từ

  dụng cụ đo khối lượng
  bàn cân
  đòn cân
  cân tạ
  khối lượng được đo
  thêm vào cho nặng cân
  hơi nhẹ cân
  đơn vị cũ đo khối lượng bằng 16 lạng ta, tức bằng khoảng 0,605 kilogram
  một cân vàng
  kẻ tám lạng, người nửa cân (tng)
  tên gọi thông thường của kilogram
  một cân đường
  hai chục cân gạo
  Đồng nghĩa:

  Động từ

  đo khối lượng bằng cái cân
  cân thử xem nặng nhẹ thế nào
  (Khẩu ngữ) cân để lấy ra một khối lượng nhất định của vật
  chị cân cho tôi ba lạng thịt
  cân nửa cân lạc
  (Khẩu ngữ) cân các vị thuốc đông y theo đơn để làm thành thang thuốc
  cân mấy chén thuốc
  Đồng nghĩa: bốc, cắt

  Tính từ

  có hai phía ngang bằng nhau, không lệch
  gánh không cân, đầu nặng đầu nhẹ
  chỉnh lại bức tranh cho cân
  (tam giác hoặc hình thang) có hai cạnh bên bằng nhau
  tam giác cân
  hình thang cân
  ngang nhau, tương đương với nhau
  lực lượng giữa ta và địch không cân nhau
  cuộc chiến không cân sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X