• Tính từ

  ngang nhau, tương đương với nhau
  cán cân thu chi đã cân bằng
  trọng lượng hai bên cân bằng nhau
  ở trạng thái trong đó tất cả các lực và tất cả các xu hướng đều hoàn toàn loại trừ lẫn nhau
  con lắc đang ở vị trí cân bằng

  Động từ

  làm cho trở thành cân bằng
  cân bằng ngân sách
  cân bằng mức thu chi hàng tháng

  Danh từ

  trạng thái cân bằng
  cân bằng bền
  cân bằng động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X