• Danh từ

  (Ít dùng) bồ câu (nói tắt)
  chim câu trắng

  Danh từ

  đơn vị cơ bản của lời nói, do từ tạo thành, có một ngữ điệu nhất định, diễn đạt một ý trọn vẹn
  đặt câu
  nói chưa hết câu
  nghe câu được câu chăng
  Đồng nghĩa:
  câu thơ (nói tắt)
  bài thơ có tám câu, mỗi câu bảy chữ

  Động từ

  bắt cá, tôm, v.v. bằng cần câu, thường có mắc mồi ở lưỡi câu
  câu cá ở hồ
  đi câu mực
  (Khẩu ngữ) dụ một cách khéo léo để kiếm lợi
  câu khách hàng
  móc và chuyển vật nặng từ dưới lên (thường bằng cần cẩu)
  chiếc cần cẩu đang câu các kiện hàng
  câu cây gỗ lên xe
  bắn cho đạn đi theo hình cầu vồng rồi rơi xuống đích ở xa
  đại bác câu vào lô cốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X